Upravit stránku

Kiesol C

Injektážní krém do zdiva. Prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů a vytvoření horizontální clony.

Vlastnosti

Hydrofobní prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů a vytvoření horizontální clony. Kiesol C lze použít i pro vysoký stupeň zavlhčení zdiva. Certifikace WTA.

 • snadná a rychlá aplikace
 • připraven k okamžitému použití
 • jednoduchá kalkulace spotřeby v závislosti na průměru a hloubce vrtu
 • nízká spotřeba, 80 % účinné látky
 • vhodný až pro 95 % zavlhčení zdiva
 • na silanové bázi, bez rozpouštědel
 • balení: hliníkové sáčky 550 ml, kbelík 5 l a 15 l

Oblast použití

 • použití i pro nepálené cihly
 • spolehlivá aplikace také u zdiva obsahujícího dutiny a otevřené spáry
 • pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu

Spotřeba

 • dle certifikátu WTA … 1,6 l/m²

Velikost balení

 • 550 ml
 • 5 l
 • 15 l

Návod na aplikaci

Příprava zdiva

Omítku kolem roviny vrtů je třeba odstranit, aby přes ní nevzlínala zbytková vlhkost. Změříme tloušťku zdiva a jeho délku. Obnažení zdiva je důležité pro stanovení roviny vrtů.

Rovina vrtů

Rovinu vrtů volíme nad terénem, co nejblíže k podlaze, nejlépe do spáry zdiva.

Rozteč vrtů a jejich délka
Rozteč vrtů a jejich délka

Rozteč vrtů a jejich délka

Injektáž se řídí směrnicí WTA 4-4-04, kde je stanovená maximální rozteč vrtů 120 mm. Délka vrtu je pak zpravidla tloušťka zdiva mínus 20 mm. V případě injektážního media Kiesol C není nutné vytvořit vrty pod určitým úhlem. Hladina vrtů může tzv. oscilovat, dle struktury zdiva, jen je vždy nutné dodržet předepsanou rozteč, tedy max. 120 mm.

Rozteč vrtů a jejich délka
Rozteč vrtů a jejich délka

Aplikace

Vsuňte injektážní nástavec až na konec vrtu. Vždy je vhodné si na nástavci páskou naznačit délku – hloubku vrtu, abychom měli jistotu, že zainjektujeme celý vrt!

Stisknutím páky pistole vytlačujeme krém do nástavce, potažmo vrtu. Po jednom-dvou stisknutích povytáhneme nástavec cca o 50 mm směrem z vrtu ven a pokračujeme v dalším plnění vrtu. Toto opakujeme až do úplného naplnění vrtu. Vrty, které budou součástí sanačního opatření není nutné zaplňovat (uzavírat). Jde-li o pohledové zdivo či kámen, zaplníme vrty pomocí cementové malty (zátka).

Dokumenty ke stažení

BL Kiesol Cpdf264.46 KB

Volitelný popis, volitelný popis

Kiesol C postuppdf962.29 KB
Kiesol C prospektpdf613.05 KB
TL 0727 Kiesol Cpdf327.20 KB
 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.